Här följer de flesta bilderna från vandringen

Pilgrimsvandringen april - maj 2008

Söndag 27 april. Orrisson – Roncevalles – Bizcareta. Bilder

Sida index 1

a simple stonebridge
En enkel stenbro

Vandringen